210 600 29 36 699 30 77 524

Καλίμπρα αμαξωμάτων

Το κατάστημά μας διαθέτει καλίμπρα αμαξωμάτων αλλά και άλλα σύγχρονα εργαλεία με στόχο ένα άψογο αποτέλεσμα στο όχημά σας, δείχνοντάς το σαν καινούριο και ατρακάριστο χωρίς να αντιμετωπίσετε προβλήματα αργότερα στην μεταπώλησή του.Προσωπικό μας στοίχημα είναι το αυτοκίνητό σας να δείχνει σαν εργοστασιακό.